Idébanken er åben

Velkommen til DaBUF’s Idébank. Den skal være et redskab for klubberne med inspiration til klubarbejdet og et sted, hvor klubberne kan dele ideer og erfaringer.  Som alle gode banker er også denne ’bank’ afhængig af at blive brugt, og at der er kunder som både sætter ideer ind, og som trækker ideer ud, når der er brug for dem.

Idébanken består af aktiviteter, DaBUF har indsamlet samt direkte bidrag fra klubber. Men bankens succes er helt afhængig af, at alle klubber spiller ind med aktiviteter – store som små ideer og eksempler på aktiviteter fra hele landet.

Idébanken indeholder desuden en række ‘Ekstra oplevelser’, som kan bruges af klubberne – organisationer og personer til at optræde, holde oplæg eller lignende.

Efterlysning
Indsend en beskrivelse af jeres aktivitet eller en god idé på skemaet her. Der skal udfyldes et skema for hver aktivitet eller idé. Vi hører også gerne fra jer, hvis I har kommentarer eller forslag til, hvordan Idébanken kan blive bedre.

God fornøjelse og tak for hjælpen!

 

Gode idéer – store som små