Opstartspakke for Hodja-klubberne (Hodja Ørestaden)

Aktivitet:
Udlevering af “materialepakke” samt invitation til møde i Hodja BIO, som er den overordnede forening for alle filmklubberne i Hodja-paraplyen, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og sparring. I nogle tilfælde tog en allerede eksisterende Hodja-klub kontakt til et kulturhus eller bibliotek samt en lokal “ankerperson”, for den vej rundt at støtte op om at opstarte den nye klub.

Materialepakken består af eksempler på:

 • ansøgning til lokal bydelspulje (bilag 1)
 • budget (bilag 2)
 • indkaldelse til generalforsamling (bilag 3)
 • opslag med opfordring om at blive frivillig i klubben (til udsendelse på eks. mailinglister og andre platforme) (bilag 4)
 • dagsorden for stiftende generalforsamling (bilag 5)
 • vedtægter (bilag 6)

Deltagere og samarbejdspartnere:
I begyndelsen stod Hodja – Nørrebro Filmklub for kontakten med potentielle nye klubber og sørgede for at hjælpe disse satellitklubber igang. I dag er det i højere grad paraplyforeningen Hodja Bio, der står for dette.

Erfaringer:
Positive:

 • Når man trækker på allerede eksisterende klubbers erfaringer og viden, er det lettere at komme i gang med alt det praktiske omkring opstart af en klub.

Negative:

 • En opstartspakke er ikke nok til at holde gang i en klub. Det er ikke altid lige nemt at fastholde nyopstartede klubber.
 • Opstartspakken er på ingen måde en garanti for en succesfuld klub med mange medlemmer.

Hvad har vi lært:

 • Vi skal blive bedre til at bruge Hodja-fællesskabet til at fastholde nyopstartede klubber.
 • Vi skal blive bedre til at finde fælles (og virkningsfulde) strategier for hvervning af medlemmer.
  • Fælles PR og markedsføringsstrategi
  • Bedre kontakt med lokale skoler
 • Det er godt at kunne søge penge til projekter i fællesskab med andre klubber. Sammen står man stærkere.

Økonomi:
Der har ikke som sådan været nogen udgifter i forbindelse med denne aktivitet, da opstartsomkostningerne ligger i den enkelte klub.

Markedsføring:
Åbningsdagen er altid omtalt i vores program som noget særligt. Dog skriver vi aldrig, hvad der kommer til at ske helt konkret, da programmet trykkes længe inden planlægningen. Der står blot, at børnene skal komme én time inden filmen starter til morgenmad og en sjov overraskelsesevent og gerne må medbringe mor og far og søskende denne dag. Det glæder børnene sig altid meget til! Desuden fortæller vi ude på skolerne, når vi hverver medlemmer, at denne dag er noget særligt – og for alle børn (indenfor målgruppen), der gerne vil se, hvad Hodja er for noget.

Kontakt:
Hodja fra Ørestaden
v/ Marc Honoré, T. 30 70 31 88, M honoremarc@gmail.com

Bilag:
Opstartspakke for Hodja-klubberne

Link:
www.facebook.com/HodjaFraOrestaden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *